acro bij Jahn
Conditie bij Jahn
Jazzen bij Jahn
Turnen bij Jahn

Vernieuwen
Archief
Bestuur van Jahn
Jahn 90 Jaar
Nieuws
vernieuwen
Kletshoek (forum)

 
 
 

Algemene Ledenvergadering (13 April 2007)

Tijdens de afgelopen vrijdag gehouden algemene ledenvergadering van de gymnastiekvereniging Jahn, Leiden, waren er 4 jubilarissen. Peter van Walbeek is al 25 jaar bestuurslid en nog steeds zeer actief als penningmeester. Liesbeth Bot (deze avond helaas verhinderd) en Evelien Hundersmarck zijn beiden 25 jaar nog actief bij resp. de conditie-training voor dames en het damesturnen. Hans van Polanen is 50 jaar lid. Hij is begonnen als gewoon lid, later voorturner, lid van drumband en is ook sekretaris en voorzitter van de vereniging geweest. Op dit moment is hij vice-voorzitter van de KNGU. Twee vertegenwoordigers van de bond gaven ook acte-de-presence.

Mevr. Tini v.d. Berg nam afscheid als bestuurslid. Een functie die zij tientallen jaren had vervuld. Al deze mensen werden in het zonnetje gezet.

 

Daarnaast konden alle leden aan een hiervoor in het leven geroepen commissie, kenbaar maken wie volgens hen zich voor de vereniging enorm heeft ingezet en de vrijwilliger van het jaar wordt. Drie personen ( t.w. Jose Bleijenberg, Peter van Walbeek en Truus van Meurs. Zie bijgevoegde foto van links naar rechts) werden genomineerd. Al deze personen hebben een tomeloze inzet en vooral veel enthousiamse om zich bij allerlei activiteiten in te zetten. Peter van Walbeek werd uiteindelijk “Vrijwilliger van het jaar”. Zoals de voorzitter Jan de Knegt memoreerde: “Peter zorgt ervoor dat Jahn financieel goed gezond is. Hij is de promoter van de Grote Clubactie en Rabobank-wensenfonds. Zo probeert hij het iedereen naar de zin te maken”.