Van de penningmeester

De eindjes aan elkaar knopen in een vereniging als Jahn, waarin zoveel omgaat, is best wel moeilijk en ook Jahn ontkomt niet aan “de dure euro”. Daarom is het goed na zo’n geweldige jazz & acrodemo ook aandacht te schenken aan de financiën. Want de leden hebben niet alleen qua dans en acrobatiek hun beste beentje voorgezet, maar ook bij de Grote Clubactie. Wat bedoel ik daarmee?

Wel, de kosten voor huur van de hal, licht en geluid, verzorging van de vrijwilligers, drukwerk, kleding, schmink, huur extra stoelen en vlonders, EHBO en bedankjes zijn in totaal € 3562,-. Het publiek betaalde € 5,- voor een entreebewijs en dat heeft € 2855,- opgeleverd (571 toeschouwers!!!). Je hoeft niet echt rekenkundig onderlegd te zijn om te zien dat we op de jazz & acrodemo € 707,- toegelegd hebben en DAT KUNNEN WE DOEN DANKZIJ DE EXTRA INKOMSTEN UIT DE GROTE CLUBACTIE. Dus, niet alleen hartelijk dank voor al het verzette werk om deze demo tot een succes te maken, maar ook nogmaals dank aan de leden voor hun werk bij het verkopen van loten voor de Grote Clubactie.

Peter van Walbeek