DE UITDAGING

In het vorige clubblad stond deze pentekening van Loek Janssen met aan u allen de uitdaging welk hofje er afgebeeld is op deze pen-tekening. De oplossing: “Sint Anna Aalmoeshuis” aan de Middelstegracht. Bij de ingezonden oplossingen zaten 5 goede oplossingen. Een aantal mensen had als oplossing aangegeven: Het Annahofje. In de volksmond wordt dit wel vaak gebruikt maar het is niet helemaal juist, we hebben het wel goed gerekend. Officieel is het Annahofje het Sint Annahofje of de Joostenpoort aan de 5 e Binnenvestgracht.
We hebben geloot onder de goede inzenders en Marga Hoogenkamp is de gelukkige. Zij krijgt de VVV-bon thuisgestuurd.
Het leuke van deze eerste uitdaging is het volgende: Loek Janssen gaat altijd met fotocamera op zoek naar leuke plaatjes, maakt er een schets van en daarna wordt de echte pentekening gemaakt. Het zoeken naar een plaatje is het meeste werk en het grappige is dat in het boek “Door gangen en poorten naar de Leidse Hofjes” uitgegeven door de VVV, op blz. 17 exact dezelfde foto staat. Dit boek is dus ook een goede leidraad om de oplossing te vinden.
In dit boek staat ook een erg leuke achtergrond informatie over het Aalmoeshuis:
In 1491 bepaalden Willem Claesz en Hillegont de Bruyn bij testament dat er een hofje gesticht moest worden op hun achtererf dat lag tussen Nieuwe Rijn, Hooigracht en Middelstegracht. Het was een goed werk en bestemd voor dertien arme vrouwkens van guede faam ende naem. Het aantal dertien staat voor Jezus en zijn 12 apostelen. Het hofje heeft een kapel, het enige nog bestaande in Leiden. De kapel werd op 19 februari 1509 ingewijd. Heden ten dage wonen er nog steeds alleenstaande vrouwen in het hofje, maar echt oud en arm hoeven ze niet meer te zijn.
De uitdaging: Wat is de naam van het hofje dat op deze pentekening van Loek afgebeeld staat.
 
Dit hofje staat ook in het boek over hofjes, maar deze foto niet. Om het niet al te moeilijk te maken, hierbij wat tips over het hofje:
Dit hofje is gesticht in de 17 e eeuw door een Leidse burger, het hofje is naar hem genoemd. De reden was dat deze Leidse burger tijdens de pestepidemie in 1655 een groot deel van zijn familie verloor. Bij wijze van goed werk besloot hij dit hofje te stichten. In 1967 is het hofje van de sloop gered door de Leidse Studentenhuis-vesting. Het hofje is toen gerestaureerd en er wonen nu studentenechtparen in.
Heel veel succes, de (hopelijk) goede oplossing moet voor 28 mei bij de redactie binnen zijn of per telefoon, of per e-mail of met een briefkaartje.
De redactie