VAN DE VOORZITTER a.i.
In het vorige clubblad heb ik jullie opgeroepen je stem op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Jahn te laten horen. Nu ik dit stukje “Van de voorzitter “aan het schrijven ben sta ik op het punt om deze jaarvergadering voor te gaan bereiden. Ik kan dus nog niets zeggen over de opkomst en de besluiten welke er genomen zijn. Ook nog niet wie er de Vrijwilliger van het Jaar 2003 is geworden. Wel kan ik hier vermelden dat na een flink aantal jaren van werken binnen Jahn, Wim van Houten besloten heeft om te stoppen met het bestuurslidmaatschap. Wim heeft na een aantal jaren voorzitter te zijn geweest nog een paar jaar meegedraaid als 2e voorzitter met in zijn portefeuille externe contacten. Wim is en was een bestuurder waar nooit iets te veel voor was, als het maar even kon was hij paraat om allerlei zaken voor Jahn op te pakken. Hij heeft gezegd dat hij, na de vele jaren in verschillende besturen te hebben gefunctioneerd, geen bestuurslid meer wil zijn, niet meer die vaste verplichting wil, maar wel daar waar het past klaar te willen staan voor Jahn. We hebben Wim toen hij het voorzitterschap neerlegde “Erelid” van Jahn gemaakt, een titel die hij met voldoening draagt. Een hogere onderscheiding hebben we niet, vandaar dat we nu maar gewoon, maar wel heel erg gemeend DANK JE WEL zeggen.
Ik blijf nog even bij Wim stilstaan, want hij is het voorbeeld van een bestuurder die via het lidmaatschap van zijn kinderen kennis heeft gemaakt met Jahn en zo bestuurder is geworden. Dat moet toch anno 2004 ook weer kunnen, vandaar nogmaals de oproep aan u ouders, als u vindt dat sport en in het bijzonder gymnastiek en dans een maatschappelijk noodzakelijke activiteit is en u wilt hier een bijdrage aan leveren, sluit u dan aan bij Jahn om zo uw steentje bij te kunnen dragen.
Op de jaarvergadering hebben we ook een eerste presentatie gehouden over het nieuwe meerjaren beleidsplan van Jahn, waarin opgenomen een denk- en ontwikkelrichting om de organisatiestructuur van Jahn te wijzigen. Om dit allemaal te realiseren komt nog heel veel werk om de hoek kijken.
Wat ook heel veel werk met zich meebrengt zijn de activiteiten. In dit voorwoord wil ik stilstaan bij de jazz & acrodemo, de LOS gymmie- en diploma-activiteit en de wedstrijden van de selectie. Voor deze activiteiten is heel veel werk verzet en daar wil ik alle medewerkers heel erg voor bedanken. Direct na de jazz & acrodemo heb ik namens het bestuur de medewerkers via de mail mogen feliciteren met deze geweldige voorstelling.
Helaas hebben we aan het eind van de show afscheid moeten nemen van Erwin de Jong die slechts korte tijd aan de jazzselectie les heeft kunnen geven. Hij wilde echter een enorme kans om in het arbeidsproces (lees verder op blz. 3)
in Engeland in te stromen niet laten schieten. Hopelijk is hij tijdelijk bij ons gestopt. Hij is in die korte tijd in staat geweest om met een verfrissende aanpak de harten van de meiden te veroveren en het enthousiasme bij allen terug te brengen.
Gelukkig kunnen we de lessen zeker tot de zomervakantie gewoon door laten gaan omdat Moniek, Laura en Tanja de eerste twee lesgroepen voor hun rekening nemen en we er eveneens in geslaagd zijn om in de persoon van Riante van Alphen leiding voor het laatste uur te vinden.
Riante, hartelijk welkom bij Jahn, ik hoop dat deze vervangingsperiode zal leiden tot een vaste samenwerking met onze club.
Ik ga stoppen maar niet voordat ik Mirjam, Geert en Lynn ook namens Jahn gefeliciteerd heb met hun zoon en broertje: Paul.
Ik wens jullie heel veel gelukkige en gezonde jaren toe.
Jan de Knegt