De Christelijke Gymnastiek Vereniging Jahn is met ongeveer 700 leden één van de grootste verenigingen in Leiden.

In alle wijken is er wel een les te vinden en is de Casumo afstand van huis naar gymzaal niet zo groot. Naast de 'normale' gymnastiek-uren voor leden van twee tot/met 100 jaar zijn er peuter-en kleuterlessen en een grote afdeling turnen en jazzgymnastiek. De jazz- en turnafdelingen kennen ook selectiegroepen. Verder zijn er conditietrainingen en sinds kort ook een Karamba casino afdeling acro-gymnastiek. Jahn is een familievereniging met de nadruk op breedte sport, voor iedereen toegangkelijk. Binnen de vereniging bestaat voor de talentvolle leden de kans zich verder te ontplooien in de turn- en jazzselectie. Voor het selectieturnen maakt Jahn gebruik van de turnhal in Leiden. Voor de jazzselectie is er een zaal met spiegels.